L’escola ofereix el servei de menjador escolar, gestionat per Conselleria i duit a terme amb el servei d’un càtering. Per motius de modificacions d’espai i d’organització durant el curs 2021-2022, aquest servei no s’inicia a inici del curs escolar, sino que s’avisarà de les dates concretes a les famílies que ho sol·licitin.

USUARIS: Per motius d’adaptació a la nova situació envers la COVID-19 i les condicions que ens marca el Pla de Contingència, els alumnes usuaris han d’esser estables. És a dir, es contempla que siguin usuaris fixes i s’ha d’avisar amb temps suficient d’antelació.

INSCRIPCIÓ MENJADOR: Cal fer-ho arribar a la secretaria del centre. Si no disposau del mateix, cada tutor en té un exemplar i en podeu demanar còpia a través de l’agenda escolar.

PAGAMENT: es durà a terme exclussivament a través de domiciliació bancària a l’empresa. No es faran cobraments en efectiu al centre, com els cursos passats. Per aquest tema es donarà el número de compte bancari als usuaris.

PREU: el preu pot variar segons el nombre d’usuaris, però com a arientatiu a hores d’ara no baixarà de 7 euros. Preu aproximat.

MONITORS: El servei de menjador és coordinat per l’empresa de càtering, qui disposa dels monitors necessaris segons la ràtio d’alumnat cada dia.

ESPAI DE MENJADOR: s’ha habilitat un espai exterior al porxo del pati, acondicionant-ho per a activitats complementàries.

ACCÉS PER VENIR A CERCAR ELS INFANTS QUE QUEDIN: l’accés serà per la porta del pati que hi ha al carrer de l’estació del tren.