CLIMA DE CENTRE

Descobreix l’Essència del Centre a Manacor

Benvinguts al nostre centre educatiu, un punt de trobada on es fomenta la creativitat i el coneixement. Com a escola de dues línies i centre integrat de música, impulsem l’art, la cultura i l’aprenentatge en cada racó del nostre entorn educatiu.

Cultivem la Creativitat i la Curiositat

En un ambient d’innovació i inspiració, acollim la diversitat, la creativitat i el creixement personal. Les arts i la música són pilars fonamentals que estimulen la ment inquieta i oberta de cada alumne, creant un espai vibrant on el saber es converteix en descobriment i coneixement.

Un Espai Únic de Coneixement

Mitjançant la fusió de la música i l’aprenentatge tradicional, oferim un entorn d’aprenentatge avançat. Amb una pedagogia moderna i un enfocament en les competències essencials del segle XXI, preparam els nostres alumnes per a abraçar els reptes del futur amb confiança i determinació.

Per tot això és molt importat tenir ben clares aquestes normes i respectar-les, ja que ens ajudaran a conviure millor entre tots i totes:

 1. És imprescindible que el centre tengui els nombres de telèfons actualitzats (s’ha de comunicar al centre els canvis de núm.) i la família sempre ha de tenir un telèfon localitzable per si es dóna el cas que s’hagués d’avisar de qualsevol contingència.
 2. Pel bon funcionament del centre cal que els alumnes siguin puntuals a l’hora d’arribada al centre i els pares han de ser puntuals a l’ hora de recollir als seus fills de l’escola.
 3. Respectar al professorat, companys i personal que treballa a l’escola.
 4. Tenir cura de tot el material de l’escola (aules, pati , banys) i dels companys.
 5. Justificar les faltes d’assistència (es pot utilitzar l’agenda) i avisar al tutor quan no es pugui assistir a classe (visita metge, malaltia, sortides…).
 6.  S’evitarà dur  llepolies, brioixeria, sucs,…aliments no saludables, a l’escola.
 7. Els dies que els vostres fills/es tenen classe d’educació física, cal dur la roba i calçat adequats, així com tot el material que el mestre/a trobi oportú.
 8. Fer ús de l’agenda escolar cada dia per revisar els deures i comunicacions amb l’escola.
 9. Respectar l’horari de visita amb el tutor del vostre fill/a i concertar prèviament la cita amb aquest.
 10. Es demana que, en cas de tenir-ne,  es deixin a casa els mòbils i aparells electrònics.
 11. Autoritzacions mèdiques: En cas que el vostre fill/a  hagi de prendre medicaments a l’escola, sempre han de ser receptats pel metge, s’ha de signar l’autorització pertinent i adjuntar una fotocòpia de la prescripció mèdica.
EXEMPLE DE LA IMPORTÀNCIA DE LA INCLUSIÓ I EL TREBALL ARTÍSTIC DINS LA SOCIETAT.