INSTAL·LACIONS

El nostre centre, a dia d’avui, consta d’un edifici de dues plantes i un pati compost per tres zones diferenciades.  

A la planta d’abaix hi ha ubicades les aules d’Educació Infantil, un petit pati interior, un menjador, una sala de psicomotricitat, una aula de música i tot el que fa referència a administració, sala de mestres i secretaria.

Pel que fa a la primera planta, hi ha les aules de Primària, les aules de desdoblament i les aules de música.

A cada planta hi podem trobar els seus respectius banys, per tal que es puguin mantenir els hàbits d’higiene.

El pati exterior és  ampli,  on els infants poden viure lliurement el seu moviment i el poden explorar. Si d’una cosa ens ocupam any rere any, és que aquest pati es converteixi en un bon lloc habitable pels nostres infants, per això tenim el projecte de pati Posem l’Escola Guapa. Amb aquest projecte pretenem anar millorant i mantenint les seves instal·lacions, les propostes de joc, ampliar espais i materials… entre d’altres accions.