INSTAL·LACIONS

El nostre centre consta de dos  edificis de dues plantes, un per educació infantil i l’altre per educació primària amb els corresponents patis a cada edifici.

L’edifici d’educació infantil es va inaugurar al curs 22/23 i consta de sis aules , una aula de psicomotricitat a la planta baixa i al primer pis aules per l’ensenyament de música individual , una sala polivalent , sala de mestres i aules de llenguatge musical i biblioteca.

L’edifici de primària s’ubiquen les aules de primària , biblioteca i aules de reforç i de multiusos; també hi trobam el menjador del centre i aula de psicomotricitat.