ON SOM?

ceipieemsimoballester@educaib.eu o pel correu cpr`poratiu de centre de cada mestre de l’escola.

@ceipieem_simo_ballester

Podeu contectar amb qualsevol dels vostres tutors i tutores per mitjà del GESTIB.

Cada grup o cicle té un telegram informatiu.

971551935

Ens podeu trobar a l’Avinguda des Tren, 20 a Manacor.