PRIMÀRIA AL SIMÓ BALLESTER.

Aquí trobareu un tast molt general de l’energia que es mou quan els infants arriben a primària.

Primària és una etapa escolar de 6 cursos, que actualment estan distribuït en dos cicles de 3 cursos.

El primer cicle correspon de 1r a 3r, és un cicle ple de noves experiències, de nous assoliments, és un cicle allà on els infants no són ni petits ni grans, però necessiten ser mirats i cuidats com els més petits de l’escola, ja que es va creant a dins ell el nin/a gran que seran en el futur.

Pel que fa al segon cicle, i que correspon de 4t a 6è, és allà on els infants troben la seva autodeterminació, es descobreixen com a personeta ja adultes, hi comença haver canvis biològics, filosòfics i sobretot canvis importants en les seves relacions socials, allà on hi ha una gran prioritat en l’interès cap als amics i l’exterior.

Per tant, són moments de dubtes, de ressorgiment de grans conflictes, per això, ens agradaria aportar unes respostes a possibles preguntes que sorgeixen durant aquesta etapa.

DESPRÉS D’UN PERÍODE DE 3 ANYS A INFANTIL QUÈ ES TROBEN ELS INFANTS A L’ETAPA DE PRIMÀRIA?

En el centre pretenem que la incorporació dels alumnes a l’etapa de primària sigui progressiva i respectant el ritme evolutiu de cada infant tot fomentant l’aprenentatge significatiu, funcional, motivador i globalitzador, com fa referència Ausubel en les seves obres i teories.

Per això, partim de les realitats més pròximes i curiositats dels infants, perquè per ells tengui un significat, utilitzem diferents materials que facilitin la manipulació perquè l’aprenentatge sigui motivador i funcional i al mateix temps procurem que totes les àrees formin part d’aquestes realitats.

Tenim present que els alumnes arriben a l’escola amb un ampli bagatge de coneixements i els docents aprofitem aquest bagatge per a acompanyar-los en el camí d’aprenentatge.

COM FUNCIONAM DINS L’AULA?

Dins l’aula intentem que els alumnes siguin presents i protagonistes en la vida i el dia a dia de l’aula, la coparticipació dels alumnes en la gestió de l’aula ens permet, desenvolupar hàbits i rutines de feina, autonomia personal i la dinamització de l’organització de l’aula.

Les converses i l’intercavi d’informació són l’element principal a les sessions, tant a les converses prèvies a les tasques com a les reflexions posteriors, per construir així el propi coneixement partint de les opinions pròpies i de les aportacions dels companys.

I també el diàleg esdevé el pilar principal de resolució de conflictes i acompanyament emocional, aspecte que procurem cuidar en tot moment sigui de manera individual o grupal.

Treballem a partir de les realitats pròximes als infants, al centre i al poble, per això, aprofitem qualsevol situació, acte o celebració per poder treballar de manera global totes les àrees. Per altra, banda intentem tenir sempre presents les necessitats i interessos dels infants, tots aquests aspectes fan que la metodologia de les sessions i del dia a dia es desenvolupin d’una manera molt oberta i participativa.

Les activitats obertes, ens permeten treballar en diferents nivells fent també, que la diversitat sigui un valor que ens ajudi a aprendre tots i aprendre uns dels altres (mitjançant activitats de retorn d’informació). Realitzant aquests tipus d’activitats ens permet aprofitar qualsevol tipus de suport.

Per altra, banda aquestes activitats estan emmarcades dins blocs, situacions reals d’aula o projectes de llarga durada per comprendre, donar sentit i entendre millor la feina de l’aula, permetent-nos també així, dur a terme gran part dels objectius i continguts de centre i cicle. “Tot allò que ens ajuda a descobrir el sentit de la vida és educatiu i les escoles només són educatives en el cas que facilitin aquest descobriment” Lipman.

Mostra d’activitat a primària

QUINES ACTIVITATS REALITZAM AL CENTRE FORA DE L’AULA?

El nostre centre és un espai viu i en constant moviment. Els alumnes tenen molta autonomia dins el centre, ja que es desplacen constantment per realitzar diverses activitats. Per una part hi ha totes les activitats vinculades amb el projecte musical del centre (llenguatge musical, cor i instrument), que està àmpliament explicat a l’apart de projectes, concretament la música al Simó.

També donam especial importància a l’activitat física, enfocada des d’una visió global de l’infant, per això, en el primer cicle de primària és mantén una sessió de psicomotricitat que integra les interaccions cognitives, emocionals, simbòliques i sensorio-motrius en la capacitat de ser i d’expressar-se en un context psicosocial i s’incorpora una sessió d’educació física que es duplica en els cursos superiors.

Els tallers també són un eix important en el nostre centre, amb la intenció de fomentar la interrelació dels alumnes del mateix nivell, reagrupant-los en petits grups per poder dur a terme un treball més específic de la competència matemàtica i lingüística.

Amb les sortides complementem els nostres aprenentatges, ja que es contextualitzen les sortides en la temàtica treballada de manera més especifica a les activitats d’aula o als projectes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>