FULLS INFORMATIUS

En aquest apartat anirem penjant els fulls informatius que es reparteixen al llarg del curs. Aquests fulls informen de l’organització del centre, activitats a realitzar, recordatoris …

Aquí vos penjam el primer full informatiu del curs, perquè pogueu consultar el que vos sigui necessari!