INFORMACIÓ D’INTERÈS

HISTÒRIA

Orígens del Col·legi “Simó Ballester” – Escrit per Josep Maria Salom Sancho, antic director i mestre del Simó Ballester.

L’antic edifici que havia ocupat el batalló de soldats “La Cruzada” per gestió personal del batle Pere Galmés vers el Capità General de Balears, havia estat tornat a propietat de l’ajuntament de Manacor a principis de la dècada de 1970, per destinar-lo a finalitat educativa.

Manacor tenia dèficit d’equipaments educatius i era el moment que es transformaven els centres en Col·legis Públics per cursar-hi l’Educació General Bàsica. Axí el Ministeri d’Educació promovia aquells anys la construcció d’un centre al Llevant de la ciutat (“Es Canyar”) i un altre a la part de Ponent (“Simó Ballester”) al mateix temps que es proposava un Institut d’Ensenyament Mitjà (“Mossèn Alcover”).

Les Escoles Graduades de nins (“Antoni Maura” i “Sa Torre”) eren insuficients, al mateix temps que hi havia a diferents indrets del nucli urbà Escoles Unitàries de Nines i unes quantes Escoles Rurals dins el terme municipal.

L’edifici de “Sa Torre” es trobava totalment desbordat de capacitat, fins al punt d’utilitzar els passadissos del primer pis com a aules provisionals, mentre l’Institut s’havia traslladat provisionalment a les dependències de l’exhaurit quarter de soldats, a l’espera d’acabar-se les obres de l’actual “Mossèn Alcover”.

Traslladat l’Institut de Segon Ensenyament en funcionament oficial a la seva actual ubicació, en pocs mesos es va enderrocar l’edificació obsoleta i es va construir l’edifici actual, limitat d’espais lliures pels carrers que l’envolten, però en l’avantatge que quedava cèntric en el nucli urbà de Manacor.

El setembre de 1977, es va traslladar tot el professorat i alumnat des de “Sa Torre” a l’edifici de l’Avinguda Salvador Juan (actual Passeig S’Estació) amb una ampliació d’onze a denou professors.

Durant l’any 1978 va sorgir una dura controvèrsia entre el Claustre de Professors i Consell de Direcció (precedent dels actuals Consells Escolars) i l’Ajuntament de Manacor sobre quin nom li posarien, ja que l’estament educatiu proposava “Simó Ballester” i la corporació municipal volia que fos “Simó Tort Ballester”, controvèrsia que va tenir molt d’èco a la premsa provincial i local a favor del que proposaven Claustre i Pares.

Fins que va arribar a constituir-se el primer Ajuntament democràtic, no es va resoldre el tema d’anomenar-lo “Col·legi Públic Simó Ballester”, que uns anys després seria com el coneixerien arreu de l’Estat Espanyol, quan va ser uns dels 54 centres que iniciaren l’experimentació de Reforma del Cicle Superior d’EGB previ a la LOGSE, juntament amb els Centres de Palma: “Anselm Turmeda”, “Coll d’En Rebassa” i “Son Cladera”.

Aquí teniu una galeria de fotos que hem trobat per presentar-vos els darrers anys del CP Simó Ballester.