EQUIP DOCENT

L’equip docent del nostre centre està organitzat per cicles, aquesta manera de distribuir els mestres, ens ajuda a centralitzar la informació i a poder acompanyar els nostres infants i famílies amb uns referents professionals clars.

ED. INFANTIL.-              

 • TUTORIES:

  AULA 1:  Margalida Barceló Pascual

  AULA 2: M Inmaculada Martí Mascaró/M del Mar Vidal Canàves

  AULA 3: Joana M Parera Llodrà

  AULA 4:  Marga Homar

  AULA 5: Àngels Puig/Maria Sitges Huguet

  AULA 6: Neus Barceló /Marina Llorente Pardo

  +1 Sara Robles Martínez/ Laura Hervalejo

  +2 Pedro Palacios Pascual/ Carme Nadal

 • +3 i coordinadora: Cata Nicolau Gayà

 • MUS1: Marga Pasqual Cortés

 •  

  AN1 : Catalina Serra Gelabert /Magdalena

  AL 1: Margalida Llull Nadal / Antònia Puigròs Barceló

  PT 1: Núria Juan Martínez

ED. PRIMÀRIA.-

 • TUTORIES:

  1A: M Ascenció Visiedo Balle

  1B: M Antònia Febrer Llull

  2A: Aina Martin Pons

  2B: Sebastiana Mascaró Mas /M Bel Martin Martínez

  3A: M Antònia Mas Guasp

  3B: Isabel Bennassar Gomila(s)

  4A: M Antonia Vidal Taylor / Nadal Llull Molinas

  4B: Francisca Servera Marin

  5A: Neus LLull LLinàs

  5B: Maria Capó Ribot

  6A: Francesca M  Llull Sansó

 • SUPORT E. ESPECIAL (JOAN MESQUIDA):

  Joan Pere Febrer Carrió

  Pere Matamalas

 •  

  PEDAGOGIA TERAPÈUTICA (PT):

  PT1 Núria Juan Martínez

  PT2: M Antònia MartorelL

 • AUDICIÓ I LLENGUATGE (AL):

  AL 1:  Marga Llull Nadal/ Antònia Puigròs Barceló

  AL 2: Débora Cortés Mestre

  AL 3: Isaac L Cerdà Donoso

 • ORIENTACIÓ EDUCATIVA:

  UOEP: Margalida Bauzà Ribot

 • ATENCIÓ DIVERSITAT (AD):

  AD: Maria Rosselló Font

 • ANGLÈS: 

  AN2: M Antònia Vidal Taylor

  AN1: Catalina Serra Gelabert

 • EDUCACIÓ FÍSICA:

  EF2 :Biel Gornals Mesquida/Cristina Jiménez Riera

  EF1 :Joana M Català Mas 

 • RELIGIÓ: 

  Pedro Gomila Torres

 • ATE

  M Magdalena Riera Caldentey

  Joana Roscar Nicolau

 • MÚSICA:

  MUS1:Margalida Pasqual Cortès

  MUS2: Antònia Bassa Sureda

 • PROFESSORAT CONSERVATORI – ESPECIALISTES INSTRUMENTS:

  FLAUTA 1 : Marta Alcover Sanchis

  FLAUTA 2 : Cristina de la Fuente Mir

  VIOLÍ 1:Catalina Sureda Colombram

  VIOLÏ 2: M Isabel Martorell de Ozollo

  ½ VIOLÍ 3: Miguel Angel Cueves Pastor

  VIOLONCEL 1: Alícia Martí Alcaide

  ½ VIOLONCEL 2: Miquela Gayà Vicens

  CONTRABAIX: Alfredo Fuster Martinez

  PERCUSSIÓ: David Alcover Selva

  LLENG.MUSICAL: Francesca Bauzà Mestre

  ½ LL MUSICAL: Joana Bibiloni Pérez

  VIOLA: Fernando Villar Wiianto

  ½ SAXÒFON: Miquel Angel Tomas Clar

  ½ CLARINET: Ma José Arévalo Soler

 • PTSC: M Bel Picó

 • FISIO: Andrea A Sánchez Leal

 • EQUIP DIRECTIU:

  Directora: Margalida Obrador Gomila

  Cap d’estudis: M Magdalena Torrens Mas

  Cap d’estudis adjunt: Antònia Bassa Sureda

  Secretària: M Carme Alzamora Bauzá
 •