CONSELL ESCOLAR

Què és el Consell Escolar?

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

Qui forma el Consell Escolar?

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, equip directiu, mestres, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

Quina és la funció del Consell Escolar als centres públics?

La funció principal del Consell Escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l’horari lectiu, etc.

Qui són els representants del Consell Escolar del nostre centre?

 • Margalida Obrador – Directora.
 • Mª Magdalena Torrens – Cap d’estudis.
 • Carme Alzamora – Secretària.
 • Catalina Sureda Colombram
 • Maria Rosselló – Representant Mestres.
 • Asen Visiedo- Representant Mestres.
 • Pedro Palacios – Representant Mestres.
 • Joana M Català – Representant Mestres.
 • Estrella Michelini – Representant AMIPA.
 •  Margalida Nicolau- Representant Mares i Pares.
 • Antoni Puig – Representant Mares i Pares.
 • Sonia Contreras – Representant Mares i Pares.
 • Pere Grimalt – Representant Mares i Pares
 • Montserrat Pascual – Representant Administració.
 • Ferran Montero – Representant Ajuntament.