CLIMA DE CENTRE

ELS VALORS DEL NOSTRE CENTRE
(vídeo creat 2016, però encara vigent i ben actual)

CONVIVÈNCIA CENTRE

 • És necessari mantenir un clima de convivència agradable per a tots i és per això que tant  professorat, alumnes i famílies  manifestem en tot moment actituds de respecte .
 • Intentarem resoldre tots els conflictes de forma dialogada i pacífica.
 • Davant qualsevol problema o dubte acudiu al tutor /a del vostre fill/a. Recordau que el vostre contacte amb el professorat  és primordial per a un bon rendiment dels vostres fills/es.
 • Demanam que es cuidi al màxim el tema de la higiene personal i dels hàbits saludables. Per això, es fomentaran els berenars saludables i amb carmanyoles per evitar rebuig.
 • Els alumnes han de venir a l’escola amb tot el material corresponent sol·licitat.
 • En el cas de que un alumne/a no es trobi bé es telefonarà a les famílies perque el venguin a cercar. Mentrestant l’infant esperarà a l’aula o a consergeria.

NORMATIVA DE CENTRE

 1. És imprescindible que el centre tengui els nombres de telèfons actualitzats (s’ha de comunicar al centre els canvis de núm.) i la família sempre ha de tenir un telèfon localitzable per si es dóna el cas que s’hagués d’avisar de qualsevol contingència.
 2. Pel bon funcionament del centre cal que els alumnes siguin puntuals a l’hora d’arribada al centre i els pares han de ser puntuals a l’ hora de recollir als seus fills de l’escola.
 3. Respectar al professorat, companys i personal que treballa a l’escola.
 4. Tenir cura de tot el material de l’escola (aules, pati , banys) i dels companys.
 5. Justificar les faltes d’assistència (es pot utilitzar l’agenda) i avisar al tutor quan no es pugui assistir a classe (visita metge, malaltia, sortides…).
 6.  S’evitarà dur  llepolies, brioixeria, sucs,…aliments no saludables, a l’escola.
 7. Els dies que els vostres fills/es tenen classe d’educació física, cal dur la roba i calçat adequats, així com tot el material que el mestre/a trobi oportú.
 8. Fer ús de l’agenda escolar cada dia per revisar els deures i comunicacions amb l’escola.
 9. Respectar l’horari de visita amb el tutor del vostre fill/a i concertar prèviament la cita amb aquest.
 10. Es demana que, en cas de tenir-ne,  es deixin a casa els mòbils i aparells electrònics.
 11. Autoritzacions mèdiques: En cas que el vostre fill/a  hagi de prendre medicaments a l’escola, sempre han de ser receptats pel metge, s’ha de signar l’autorització pertinent i adjuntar una fotocòpia de la prescripció mèdica.