PROJECTES

Aquesta pàgina va destinada a que pogueu sabre quin són els nostres projectes de centre. Com vos podeu imaginar, no hi ha tota la representació del que realment treballam el dia a dia a l’escola. Però si que hi ha una relació de projectes que donen forma a la metodologia i a la filosofia del nostre centre. Aquests són:

  • projecte d’infantil
  • projecte de primària 
  • projecte de música