BENVINGUDA

Benvinguts al Centre d’Educació Infantil i Primària Integrat d’Ensenyament Elementals de Música.

Com equip directiu del CEIPIEEM Simó Ballester i en nom de totes les persones que hi conviuen i treballen: professorat, alumnat, personal no docent i AMIPA, vos volem saludar i donar la benvinguda als visitants de la nostra pàgina web que ens volen conèixer.

En aquest escrit de benvinguda volem remarcar els dos valors o objectius que ha dirigit i marcat la trajectòria del centre: la integració de tots aquells que hi vivim en comunitat educativa i aprendre a aprendre com a competència fonamental per viure en societat.

El centre ha passat per una sèrie d’etapes durant la seva història, sent en un principi centre d’Educació Primària, passant a ser centre d’Educació Infantil i Primària i actualment acull un Projecte Integrat de Música i per això actualment som Centre d’Educació Infantil i Primària Integrat d’Ensenyaments Elementals de Música.

Això vol dir que al mateix temps que s’imparteixen els estudis ordinaris també s’imparteixen els estudis elementals de música.

Tot això ens  ajuda a dia d’avui a cohesionar els infants per tal que treballin entre ells i que facin pinya i cooperin. Per tant, la diversitat tant cultural com de coneixements al centre ens du a tenir experiències positives i d’enriquiment per part de tota la comunitat. Això ha accelerat la capacitat d’adaptació a noves realitats mantenint els nostres valors.

Actualment el Projecte de Música es va implementant any per any de manera gradual, i a la vegada es va fent el canvi de mirada en relació a les metodologies del centre.

El futur ens depara nous reptes, noves dificultats i nous plantejaments pedagògics i metodològics, i esteim segurs que mantenint la il·lusió, el coratge i la formació, aquest futur serà ple d’esperances i satisfaccions per a tothom.

Equip Directiu del Centre.