FONS DE LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC

El centre s’adhereix al Projecte de Fons de LLibres i Material didàctic que ofereix la conselleria d’Educació.

Si el mateix és acceptat, renovam i ens permet adquirir material reutilitzable per al curs escolar.

En el nostre cas tots els llibres de text del Programa Integrat de Música són reutilitzables, és a dir, d’aquest Fons de LLibres.

Al mateix temps, també tenim reutilitzables altres llibres de text, de consulta, material didàctic, etc.