CONSELL ESCOLAR

Què és el Consell Escolar?

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

Qui forma el Consell Escolar?

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, mestres, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

Quina és la funció del Consell Escolar als centres públics?

La funció principal del Consell Escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l’horari lectiu, etc.

Qui són els representants del Consell Escolar del nostre centre?

 • Margalida Obrador – Directora.
 • Catalina Nicolau – Cap d’estudis.
 • Carme Alzamora – Secretària.
 • Maria Rosselló – Representant Mestres.
 • Maria Inmaculada Martí – Representant Mestres.
 • Marilen Torrens – Representant Mestres.
 • Laura Hurtado – Representant Mestres.
 • Joana Maria Flaquer – Representant AMIPA.
 • Bàrbara Riera – Representant Mares i Pares.
 • Coloma Santandreu – Representant Mares i Pares.
 • Rosario Izquierdo – Representant Mares i Pares.
 • Maria Antònia – Representant Mares i Pares.
 • Andreu Fuster – Representant Mares i Pares.
 • Montserrat Pascual – Representant Administració.
 • Miquel Oliver – Representant Ajuntament.